top of page

Bücher für Kinder: 7-12 Jahren

Dastanlar

• Dədə Qorqud
• Dədə Qorqud hekayələri nağılı
• Kitabi-Dədə Qorqud (şəkilli)
• Qaçaq Kərəm

Ensiklopediya

• Alimlər kosmosu necə tədqiq edirlər?
• Həyat niyə Yer kürəsində mövcuddur?  
• Uşaq ensiklopediyası
• 50 ən təhlükəli heyvan

Abdulla Şaiq
• Gözəl Bahar

Cəfər Cabbarlı
• Od gəlini
Cəlil Məmmədquluzadə

• Saqqallı uşaq
Culiya Donaldson

• Meymunun Tapmacasi

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
• Pəri cadu
• Hekayələr
Əhməd Oğuz

• Türkiyə ədəbiyyatı antologiyası

Harold Lemb
• Əmir Teymur

Ismayil Şixli
• Məni itirməyin

Kersti Kivirüüt
• Küləklər şəhəri

Loran Seksiq
• Albert Eynşteyn

Maqsud İbrahimbəyov
• Albert Eynşteyn
• Alimlər kosmosu necə tədqiq edirlər?

bottom of page